Værd at vide om kejsersnit

Når man taler om kejsersnit, skelner man mellem akutte og planlagte kejsersnit.

Planlagte kejsersnit er som det ligger i ordet, kejsersnit der er planlagt før du går i fødsel. Før et planlagt kejsersnit, får du tid hos en fødselslæge, hvor det gennemgås hvordan og hvorledes kejsersnittet foregår og der udleveres pjecer eller henvises til, hvor du kan få mere information.

Da kvinder, der føder ved et planlagt kejsersnit oftest har tid til på forhånd at søge information om kejsersnittet, har jeg valgt at fokusere på det akutte kejsersnit i dette indlæg.

For nogle kan det være beroligende at vide lidt om et kejsersnit, selvom de planlægger og forventer at føde vaginalt. Jeg vil derfor forsøge at beskrive kortfattet, hvad der sker til et akut kejsersnit skridt for skidt.


Værd at vide om det akutte kejsersnit:

 • Det er en fødselslæge, der i samråd med dig og jordemoderen, vurderer om er behov for et akut kejsersnit.
 • Der kan være situationer, hvor beslutningen om kejsersnit skal tages hurtigt, men rigtig mange akutte kejsersnit foregår helt stille og roligt.
 • Da det er en fødselslæge, som jordemoderen taler med, hvis der skulle opstå komplikationer undervejs i fødslen, vil du oftest allerede have mødt fødselslægen, inden beslutningen om kejsersnit tages.
 • Da man almindeligvis faster (dvs ikke spiser og drikker) før et kejsersnit, får du på nogle hospitaler et lille “shotglas” med mave-syre-neutraliserede medicin, som man drikker.
 • Ved et akut kejsersnit køres du i din seng fra fødestuen over til en operationsstue.
 • Din partner og jordemoder følger med dig – så du er ikke alene til kejsersnittet
 • Almindeligvis må du kun have én pårørende med på operationsstuen til et kejsersnit
 • Der er mange personer tilstede på en operationsstue – uanset om det er et akut eller planlagt kejsersnit.
 • Hver person har sin faste opgave – det vil sige at antallet af personer er et udtryk for effektivitet og ordentlighed og ikke for at situationen er alvorlig.
 • Almindeligvis lægges en bedøvelse i ryggen, så du er vågen og klar i hovedet under kejsersnittet
 • Har du allerede en epiduralblokade fra fødslen, kan man nøjes med at give stærkere bedøvelse i epiduralen.
 • Bedøvelsen virker efter få minutter.
 • Der kommer en afskærmning oppe ved dit hoved, så du ikke kan se selve operationen.
 • Det er helt naturligt at finde det overvældende at få et kejsersnit. Man kan være udmattet og nervøs. Kombineret med anstrengelse og adrenalinen i din krop, kan man opleve at få rystelser. Dette er normalt og helt ufarligt og ofte opleves det også under/efter den vaginale fødsel.
 • Din partner og en anæstesi-sygeplejerske sidder oppe i din hovedende, så du skal bare sige til, hvis du føler dig dårlig eller bliver utryg.
 • Man går i gang med kejsersnittet og efter få minutter bliver jeres barn født. Din partner må gerne kigge med, hvis han har lyst.
 • Jeres barn kommer over til en børnelæge, som tjekker hvordan han/hun har det. Din partner skal endelig gå med og tage billeder og holde den lille i hånden
 • Oftest går børnelægen igen efter at have undersøgt jeres barn
 • Da der er køligere på operationsstuen end fødestuen, pakkes jeres barn ind i varme stofbleer og en dyne og kommer op til sin far/medmor. Herefter kan din partner sætte sig ved dig, så I kan tage jeres lille i åsyn, mens lægerne bliver færdige med kejsersnittet.
 • Det, der tager længst tid ved kejsersnittet, er at sy såret sammen efterfølgende og sørge for at du får et fint ar. Det kommer til at sidde ved din trussekant.
 • Når man er færdig med kejsersnittet, får du en lille bandage over arret.
 • Du kommer over i en blød seng og bliver kørt over til et sengeafsnit, hvor alle kommer hen efter en operation.
 • Her kan I sammen med jordemoderen veje og måle jeres lille ny. I kan ligge hud mod hud og lære hinanden at kende. Er du frisk og har overskud til det, kan den lille lægges til brystet.
 • Efter 1-2 timer kommer du på barselsgangen.

Fif til din partner:

 • Sørg for at få dit kamera/din mobil med til kejsersnittet – man må gerne tage billeder på operationsstuen
 • Mange oplever det som overvældende at komme over til et kejsersnit. Pludselig mærker du måske hvor træt du er eller at du ikke har spist længe. Sig til, hvis du bliver dårlig – personalet tager sig også gerne kærligt af dig.

Størstedelen af fødslerne i Danmark foregår vaginalt. Skulle du på grund af komplikationer i fødslen eller graviditeten få brug for et kejsersnit, så husk på, at personalet er eksperter i kejsersnittet – du er i gode og trygge hænder. Som sagt foregår en stor del af de akutte kejsersnit ganske stille og roligt. Tal gerne forløbet igennem med din jordemoder bagefter eller eventuelt til en efterfødselssamtale.

– og husk desuden at et kejsersnit ikke er et udtryk for at du, din krop eller dine moderlige evner ikke slår til! Du har helt sikkert gjort, hvad du kunne og livet er fuld af omstændigheder, vi ikke selv er herre over. Dine fødehormoner har til gengæld givet din krop og dit hoved besked om, at barnet snart kommer – på ligefod med, at barnet har fået besked om, at det snart skal fødes og bliver klar til at tage sit første åndedrag. Så dine timers arbejde forud for et kejsersnit har bestemt ikke været forgæves!


Har du fået eller skal du have kejsersnit anbefaler jeg, at du kigger forbi:

 • dit tilknyttede hospitals hjemmeside
 • www.sundhed.dk
 • www.kejserinderne.dk

som har målrettet information til lige præcis dig.


Har du spørgsmål eller planlægger du at føde vaginalt efter et kejsersnit, Er du velkommen til at kontakte mig for en grundig og uforpligtende snak.


Eline Alsløw Anthis – jordemoder

Kontakt@jordemoderskabet.dk

30 25 20 77